Lesson 06 – Adjectives


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online teacher of Dutch.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).
Vandaag oefenen we zinnen Today we will practise phrases
met de grammatica van #dutchgrammar les 9 en 10 using the grammar of #dutchgrammar lesson 9 and 10
over bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven). about adjectives.
In deze les gaan Martin en Marieke naar de markt. In this lesson, Martin and Marieke go to the market.
Marieke loopt naar de markt vanaf het station. Marieke is walking to the market from the railway station.
Daar ziet ze Martin. There she sees Martin.
Dag Martin! Hi Martin!
Dag Marieke! Hi Marieke!
Wat een mooie jas! What a nice coat!
Is dat een nieuwe jas? Is that a new coat?
Ja. Dit is een nieuwe jas. Yes, this is a new coat.
Hij is lekker warm. It is very warm.
Buiten is het koud. It’s cold outside.
Dus een warme jas is belangrijk. So, a warm coat is important.
Ik wil ook een warme jas. I want a warm coat as well.
Dit is een oude jas. This is an old jacket.
Mijn jas is lelijk en een beetje vuil. My jacket is ugly and a bit dirty.
Ja Martin, Yes Martin,
die jas is niet mooi that jacket is not beautiful
en ook niet zo schoon. and not clean either.
Hier op de markt verkopen ze ook jassen. Here at the market, they sell jackets as well.
Hmmm… Hmmm…
Hier is het niet duur. It’s not expensive here.
Op de markt verkopen ze goedkope jassen. They sell cheap jackets at the market.
Ik heb het koud. I’m cold.
En ik wil nu een nieuwe jas! And I want a new jacket now!
Marieke, help me alsjeblieft. Marieke, help me please.
Dat is goed. Ik help je. That’s alright. I’ll help you.
We gaan een nieuwe jas uitzoeken. We’ll choose a new jacket.
Dat is heel lief van je. That’s very kind of you.
Daar is een kraam met jassen. There is a stall with jackets.
Hallo, ik wil een nieuwe jas. Hello, I want a new jacket.
Dat kan. That’s possible.
Een korte jas of een lange jas? A short jacket or a long coat?
Een korte jas, maar wel warm. A short jacket, but still warm.
Ok. Deze jas is kort. Ok. This jacket is short.
Maar het is wel een dikke jas. But it is still a thick jacket.
Hmmm. Hij is een beetje te groot. Hmmm. It’s a bit too large.
Nou Martin, misschien ben jij te dun! Well Martin, maybe you are too slim!
Hier is nog een jas. Here is another jacket.
Is die niet te klein? Is that one not too small?
Hmmm. Nee hoor, deze is goed. Hmmm. No, this one is ok.
Hoe duur is deze jas? How expensive is this jacket?
200 euro 200 euros
Dat is niet goedkoop. That is not cheap.
Dat is erg duur! That is very expensive!
Kom op Martin! Come on Martin!
Zo arm ben je toch niet? You’re not that poor, aren’t you?
Maar zo rijk ook niet! But not that rich either!
Ok. Ok.
Hier heb ik nog een jas. I have another jacket here.
Deze jas is kort, This jacket is short,
lekker warm en goedkoop! comfortably warm, and cheap!
50 euro 50 euros
Hmmm… Hmmm…
niet te klein not too small
niet te groot not too large
niet te kort not too short
en niet te lang and not too long
en niet te duur! and not too expensive!
Dat is niet slecht! That is not bad!
Dat is zelfs heel goed! Actually that is very good!
Ik koop de jas! I’ll buy the jacket!
Heel goed Martin! Very good Martin!
Zo… en nu gaan we eten kopen. Well… and now we are going to buy food.
Heb je honger? Are you hungry?
Ja, ik heb honger! Yes, I am hungry!
Volgende keer kijken we verder. Next time we’ll continue watching.
Ken je alle bijvoeglijke naamwoorden? Do you know all the adjectives?
Begrijp je dat we zeggen: Do you understand why we say:
De jas is warm. ‘De jas is warm.’ (The jacket is warm.)
maar: ‘de warme jas’. but: ‘de warme jas’ (the warm jacket).
In les 9 en 10 van #dutchgrammar In lesson 9 and 10 of #dutchgrammar
vertel ik waarom. I explain why.
Tot volgende de keer See you next time
bij ‘Heb je zin?’ at ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)