Lesson 44 – Irregular verbs


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 23 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 23
over onregelmatige werkwoorden. about irregular verbs.
De studenten zijn gisteren tijdens de les Yesterday, the students went
naar het museumdorp Orvelte geweest. to the museum village Orvelte during their lesson.
Ze vertrokken om 11 uur met de fiets. They left at 11 o’clock on their bicycles.
Gelukkig scheen de zon, Fortunately the sun was shining,
want eerder die ochtend was het slecht weer. because earlier that morning the weather was bad.
Het was maar een kwartiertje fietsen, It was only 15 minutes by bicycle,
dus om kwart over 11 kwamen ze aan. so at a quarter past 11 they arrived.
Marieke gaf de studenten een opdracht: Marieke gave the students an assignment:
het voorbereiden van een spreekbeurt. to prepare a presentation.
Ze maakte 2 groepen van 4 studenten. She separated the students into 2 groups of 4.
Anika, Jenn, Pablo en Xing zaten in de eerste groep. Anika, Jenn, Pablo and Xing were in the first group.
Gianluca, Soliman, Kathy en Lars zaten in de tweede groep. Gianluca, Soliman, Kathy and Lars were in the second group.
De eerste groep moest naar de klompenmakerij. The first group had to go to the clog maker.
De tweede groep ging naar de smederij. The second group went to the blacksmith’s.
De studenten kregen een rondleiding. The students had a guided tour.
Ze schreven alles op They wrote everything down
en ze vroegen veel aan de gids. and asked the tour guide a lot of questions.
Ze moesten wel goed luisteren, They had to listen well,
want de gids sprak met een Drents accent. because the guide was speaking with a Drenthe accent.
Daardoor verstonden ze niet alles, Because of that they did not understand everything,
hoewel ze het meeste wel begrepen. although they grasped most of it.
En natuurlijk hielp Marieke de studenten And of course Marieke was helping the students
af en toe. every now an then.
Ook namen de studenten veel foto’s. The students took a lot of pictures too.
Zo konden ze zich op de spreekbeurt voorbereiden. So they could prepare for the presentation.
Na de rondleiding bleven ze nog even in Orvelte. After the tour they stayed in Orvelte for a while.
Ze liepen door het dorp, behalve Gianluca en Xing. They all walked through the village, except for Gianluca and Xing.
Zij zaten op het terras. They were sitting on the terrace.
Gianluca at een ijsje Gianluca was eating an ice cream
en Xing dronk een wijntje. and Xing was drinking a glass of wine.
Xing vroeg aan Gianluca: Xing asked Gianluca:
Waarom ben je zo intensief woordjes aan het leren? Why are you working so hard to learn all the words?
Ik wil alle woorden van het woordenboek kennen. I want to know all the words from the dictionary.
Maar waarom? But why?
Kun je niet beter de woordjes van de les leren? Can’t you learn the words better from the lesson?
Marieke vindt het romantisch, Marieke thinks that it’s romantic,
als ik het woordenboek uit mijn hoofd leer. if I learn the dictionary by heart.
Huh… Huh…
Maar Gianluca… But Gianluca…
Jij en Marieke? You and Marieke?
Shht… niet doorvertellen! Shht… don’t tell anyone!
Nou… het wordt steeds spannender. Well… the suspense is increasing.
Wil je weten hoe het verder gaat? Do you want to know how this continues?
Kijk dan de volgende keer opnieuw Then watch
naar ‘Heb je zin?’ ‘Heb je zin?’ again next time.
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):