Lesson 16 – Welk, elk, ieder


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands. I am an online teacher of Dutch.
Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).
Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar
van #dutchgrammar les 22 from #dutchgrammar lesson 22
over welk, elk en ieder. about which, every and each.
Marieke is weer thuis in Rotterdam, Marieke is home again in Rotterdam,
na een avondje in Amsterdam. after an evening in Amsterdam.
De volgende ochtend belt Martin. The next morning Martin calls.
Met Marieke. Marieke speaking.
Eh… met Martin. Eh… it’s Martin.
Dag Martin. Hi Martin.
Eh Marieke… sorry van gisteravond. Eh Marieke… sorry about last night.
Oh, geen probleem. Oh, no problem.
Eh… en hoe was het met Gianluca? Eh… and how did it go with Gianluca?
Goed hoor. Oh fine.
Erg gezellig! Really pleasant!
Wat bedoel je met ‘erg gezellig’? What do you mean by ‘really pleasant’?
Gianluca is een leuke jongen. Gianluca is a nice guy.
Eh… Uh…
Maar net als iedere Italiaanse man… But just like every Italian man…
Ze proberen het elke keer They try it every time
bij elke vrouw. with every woman.
Maar ik ben gewoon thuis in Rotterdam! But I am home as usual in Rotterdam!
Zonder Gianluca? Without Gianluca?
Ja Martin, zonder Gianluca. Yes Martin, without Gianluca.
Pfff… Phew…
Marieke, ik heb een vraag. Marieke, I’ve got a question.
Ik heb een buitenlandse vriend. I have a foreign friend.
Weer een Italiaan? Another Italian?
Nee, een Zweed. No, a Swede.
Hij komt ieder jaar naar Nederland. He visits the Netherlands every year.
Elke zomer. Every summer.
Deze zomer wil hij This summer he would like
een intensieve cursus Nederlands doen. to do an intensive Dutch course.
Heb je een suggestie voor hem? Do you have a suggestion for him?
Ik geef iedere zomer een cursus Nederlands I teach a Dutch course every summer
tijdens de ‘Summer School’. with the ‘Summer School’.
Dat is erg leuk. That is really fun.
Welke zomerschool is dat? Which summer school is that?
De ‘Dutch Summer School’. The ‘Dutch Summer School’.
Cursisten komen uit de hele wereld. The course participants are from all over the world.
Welke niveaus? Which levels?
Bijna elk niveau, van beginner tot gevorderd. Almost every level, from beginner to advanced.
Welk niveau heeft jouw vriend? What level is your friend?
Hij is een beginner. He is a beginner.
Waar is die zomerschool? Where is that summer school?
De Dutch Summer School heeft 2 lokaties: The Dutch Summer School has 2 locations:
in Amsterdam en in Drenthe. in Amsterdam and in Drenthe.
En waar geef jij les? And where do you teach?
Ik geef les in Drenthe. I teach in Drenthe.
Ik zit het hele jaar in de stad. I am in the city the whole year.
Dus in de zomer wil ik naar het platteland. So in summer I want to go to the countryside.
Welke lokatie is goed voor mijn vriend? Which location is good for my friend?
Elke lokatie is goed. Either location is good.
Iedere cursist kan kiezen: de stad of de natuur. Each course participant can choose: city or nature.
Wat vindt jouw vriend leuk? What does your friend like?
Hij houdt van de natuur… He likes nature…
… en vooral van barbecueÎn. … and especially: barbecues.
Dan is Drenthe iets voor hem! Then Drenthe is for him!
Dankjewel Marieke voor het advies. Thank you Marieke for the advice.
Ik ga het aan hem vertellen! I’m going to tell him!
Graag gedaan. You’re welcome.
Dag Marieke. Bye Marieke.
Dag Martin. Bye Martin.
Gelukkig gaat het weer goed Fortunately it’s going well again
tussen Martin en Marieke. between Martin and Marieke.
In de volgende les In the next lesson
zien we de de Zweedse vriend van Martin. we’ll see Martin’s Swedish friend.
Hij gaat een zomercursus boeken. He is going to book a summer course.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time at ‘Heb je zin?’.

Related #dutchgrammar lesson(s):