Lesson 15 – The article


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. My name is Bart de Pau, online teacher of Dutch.
Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).
Wanneer gebruiken we wel een lidwoord When do we use an article
en wanneer niet? and when don’t we?
Soms gebruiken we in het Nederlands een lidwoord Sometimes we do use an article in Dutch
maar niet in het Engels. but not in English.
Zoals in deze zin. Like in this sentence.
Maar andersom kan ook! But the other way around is possible as well!
In deze les oefenen we Nederlandse zinnen In this lesson we’ll practise sentences in Dutch
met de grammatica van #dutchgrammar les 21 with the grammar from #dutchgrammar lesson 21
over het lidwoord. about the article.
Marieke en Gianluca lopen naar het station. Marieke and Gianluca walk to the railway station.
Het is al laat. It’s late already.
Bedankt dat je me naar het station brengt. Thank you for bringing me to the railway station.
‘Geen probleem’, zegt Gianluca. Gianluca says: ‘No problem’.
Ik vind het wel gezellig. I think it is sociable.
En jij bent een mooie vrouw! And you are a beautiful woman!
Nou nou… Well well…
Marieke moet blozen. Marieke blushes.
Ze vindt de aandacht van Gianluca wel leuk. She quite likes the attention from Gianluca.
Vertel eens iets over jezelf. Tell me something about yourself.
Eh, wat wil je weten? Eh, what do you want to know?
Waarom ben je in Nederland? Why are you in the Netherlands?
Voor mijn werk. For my job.
Oh ja? Wat doe je? Really? What do you do?
Ik ben dokter. I am a doctor.
Dokter? A doctor?
Wauw… Wow…
Ik ben cardioloog in het AMC. I am a cardiologist in the AMC (Amsterdam Medical Center).
Je bent cardioloog… You are a cardiologist…
Oh… Ik ben onder de indruk. Oh… I am impressed.
En je bent Italiaan? And you are an Italian?
Ja, ik ben Italiaan, Yes, I am an Italian,
maar ik ben ook Amerikaan. but I am an American too.
Heb je 2 nationaliteiten? Do you have 2 nationalities?
Ja, inderdaad. Yes, indeed.
Mijn vader is Italiaan My father is an Italian
en mijn moeder komt uit de Verenigde Staten. and my mother is from the United States.
En wat zijn je hobby’s? And what are your hobbies?
Mijn hobby’s… My hobbies …
Ehh… voetbal kijken en koffie drinken… Ehh… watching football and drinking coffee…
Koffie drinken? Drinking coffee?
Koffie drinken met een mooie vrouw… Drinking coffee with a beautiful woman…
Marieke moet lachen… Marieke has to laugh…
Ah, natuurlijk, zoals een echte Italiaan. Well, of course, like a real Italian.
En jij bent docent Nederlands? And you are a teacher of Dutch?
Ja, ik ben docent Nederlands in Rotterdam. Yes, I am a teacher of Dutch in Rotterdam.
Geef je ook privéles? Do you also give private lessons?
Ja, ik geef soms privéles bij expats thuis. Yes, I give private lessons to expats at their home.
Je bent echt mooi. You are really beautiful.
Wil je mij ook privéles geven? Do you want to give private lessons to me as well?
Eh… heb je een vriendin? Eh… do you have a girlfriend?
Niet hier. Not here.
Niet hier? Not here?
Wat bedoel je? What do you mean?
Je hebt zeker een vriendin in ItaliÎ… You probably have a girlfriend in Italy, haven’t you?
Hmmmm…. Ummmm….
Eh… nee, dat bedoel ik niet… Eh… no, that’s not what I mean…
Mijn Nederlands is niet zo goed… My Dutch isn’t that good…
Ik snap het verschil niet… vriend of vriendin… I don’t understand the difference… friend or girlfriend…
Jaja… Right…
Voor Marieke is het een afknapper. For Marieke it’s a letdown.
Ze zijn bijna bij het station. They are close to the station.
‘Over 2 minuten gaat mijn trein’, zegt Marieke. Marieke says: ‘My train goes in 2 minutes’.
Ik moet rennen… doei!!!! I need to run… bye!!!!
Marieke rent naar de trein. Marieke is running to the train.
Gianluca blijft achter. Gianluca stays behind.
Hmmm, dan ga ik maar een kopje koffie drinken. Hmmm, well then I’ll have a cup of coffee.
Dat was de les van vandaag. That was today’s lesson.
Ben je al abonnee van mijn kanaal op Youtube? Are you already a subscriber of my channel on Youtube?
Als je op abonneren [subscribe] klikt, If you click on ‘subscribe’,
dan krijg je elke week nieuwe lessen! then you will get new lessons every week!
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time at ‘Heb je zin?’.