Lesson 48 – Starting with a subclause


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 14 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 14
over zinnen die met een bijzin beginnen. about sentences that start with a subclause.
Martin is onderweg naar Drenthe. Martin is on his way to Drenthe.
Omdat Marieke de laatste avond As Marieke probably
waarschijnlijk bij de studenten wil zijn, wants to spend the last evening with the students,
komt hij een dag eerder. he is coming a day earlier.
Hij hoopt He hopes
dat Marieke vanavond met hem naar het meertje wil gaan… that Marieke will want to go with him to the lake tonight…
om samen romantisch naar de maan te kijken. to gaze at the moon together.
Maar… But…
Terwijl Martin naar Drenthe reist, While Martin is traveling to Drenthe,
zit Marieke bij Gianluca. Marieke is with Gianluca.
Omdat Gianluca Marieke wel leuk vindt, Because Gianluca likes Marieke,
heeft hij haar uitgenodigd. he has asked her out.
Of Marieke Gianluca ook leuk vindt, weten we nog niet. Whether Marieke likes Gianluca, we don’t know yet.
Zij heeft de uitnodiging wel geaccepteerd. But she accepted the invitation.
Gianluca heeft voor Marieke gekookt. Gianluca has prepared dinner for Marieke.
Hij heeft gezegd dat hij goed pizza’s kan maken. He told her that he makes good pizzas.
Hoewel Marieke eigenlijk van Hollandse kost houdt, Although Marieke really likes Dutch food,
vindt ze pizza ook wel lekker. she likes pizza as well.
Voordat hij het eten op tafel zet, Before he puts the food on the table,
vraagt hij: ‘Heb je zin in een glaasje wijn?’ he asks: ‘Would you like a glass of wine?’
Ondanks dat ik dat wel wil, I would like to, but
kan ik beter een glaasje water nemen. I’d better have a glass of water.
De docenten mogen alleen alcohol The teachers are only allowed to have alcohol
op de laatste avond! on the last evening!
Nou… Well…
Eén glaasje kan toch wel? One glass surely?
En het is al bijna de laatste avond. And it’s almost the last evening.
Eh… OK vooruit. Uh… OK go on then.
Als Bart het niet ziet, dan kan het wel. If Bart doesn’t see, I can.
Nou proost! Well cheers!
Dan haalt Gianluca de pizza. Then Gianluca gets the pizza.
Op de pizza heeft hij een hartje getekend… He has drawn a heart on the pizza…
En je raadt het al… And you guessed it…
Marieke moet blozen! Marieke blushes again!
Net op dat moment komt Xing voorbij… Just at that moment Xing passes by…
Doordat ze Gianluca en Marieke Because she sees Gianluca and Marieke
romantisch ziet eten, having a romantic dinner,
met een glaasje wijn en een pizza met een hartje, with a glass of wine and a pizza with a heart,
trekt ze de conclusie: she draws the conclusion:
Hmmm… arme Martin… Hmmm… poor Martin…
Ze loopt snel verder. She walks on quickly.
Maar inmiddels is Martin ook op het vakantiepark. But in the meantime Martin is also at the holiday park.
Hij staat bij de receptie. He is at reception.
Wanneer hij naar de Summer School wil lopen, ziet hij Xing. When he is about to walk to the Summer School, he sees Xing.
Hoi Xing. Hi Xing.
Oh… hoi Martin… Oh… hi Martin…
Eh… hoe gaat het met jou? Uh… how are you doing?
Goed. Good.
Ik kom voor Marieke. I’ve come to see Marieke.
Eh… oh… eh… Martin… Uh… oh… uh… Martin…
Xing raakt een beetje in paniek. Xing panics a bit.
Ze is bang dat Martin straks Marieke met Gianluca ziet. She’s afraid Martin is about to see Marieke with Gianluca.
Omdat ze dat wil voorkomen, bedenkt ze een smoesje. To prevent that, she makes up an excuse.
Martin, kom even met me mee. Martin, come with me for a minute.
Aangezien je met Marieke naar het bruggetje wil, As you want to go to the bridge with Marieke,
kan ik jou alvast laten zien waar het is. I can show you now where it is.
Oh… Xing, dat is heel aardig van je. Oh… Xing, that is very kind of you.
Wat een goed idee! What a good idea!
Martin en Xing lopen naar het bruggetje. Martin and Xing walk to the bridge.
Ondertussen bedenkt Xing Meanwhile Xing thinks
wat ze tegen Martin moet zeggen. what she should say to Martin.
En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we’ll see that next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!