Lesson 26 – Perfectum


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica with the grammar
van #dutchgrammar les 46, 47 en 48 from #dutchgrammar lesson 46, 47 and 48
over het perfectum, about the perfect tense,
de voltooide tijd. in Dutch: ‘de voltooide tijd’.
Voor de studenten is het de eerste avond It is the students’ first evening
op de Summer School in Drenthe. at the Summer School in Drenthe.
Het is mooi weer. The weather is lovely.
Ze hebben een barbecue. They are having a barbecue.
Dat is leuk, want nu leren ze elkaar kennen. That’s nice, because now they are getting to know each other.
Hallo. Ik ben Xing. Hello. I am Xing.
Hoi, ik ben Lars. Hi, I am Lars.
Waar heb je Nederlands geleerd? Where did you learn Dutch?
Ik heb al twee jaar in Nederland gewoond. I lived in the Netherlands for 2 years.
Ik heb in Eindhoven gestudeerd. I studied in Eindhoven.
Toen heb ik een beetje Nederlands geleerd. I learned a bit of Dutch then.
En jij? What about you?
Ik heb op internet een cursus gevolgd. I did a course on the internet.
Hallo. Jullie spreken al goed Nederlands. Hello. You speak Dutch pretty well already.
Jij ook! You too!
Dat klopt, want ik ben de docent. That’s right, because I am the teacher.
Mijn naam is Marieke. My name is Marieke.
Hoi Marieke. Hi Marieke.
Ik ben Lars uit Zweden. I am Lars from Sweden.
Ik ben een vriend van Martin. I am a friend of Martin’s.
Oh, ben jij Lars? Oh, are you Lars?
Ja, Martin heeft mij gebeld. Yes, Martin called me.
Hij heeft me gevraagd He asked me
waar je Nederlands kan leren in de zomer. where you could learn Dutch in the summer.
Toen heb ik deze zomercursus geadviseerd. So I recommended this summer course.
Daarom ben ik hier! That’s why I am here!
Martin heeft gezegd Martin said
dat hij ook nog eens op bezoek komt. that he will come to visit us one day.
Oh, dat is leuk. Oh, that would be nice.
Hallo! Hello!
Hé Soliman! Hey Soliman!
Je bent weer hier. You are here again.
Wat goed! How nice!
Heb je dit jaar veel Nederlands geleerd? Did you learn much Dutch this year?
Eh… een beetje. Uh… a bit.
Ik heb heel veel gewerkt. I worked a lot.
Dus heb ik niet zo veel gestudeerd. So I didn’t study so much.
Nou, gelukkig ben je hier. Well, great that you’re here.
Hé Marieke… drink jij nu water? Hey Marieke… are you drinking water now?
De docenten mogen dit jaar alleen alcohol op de laatste avond. The teachers can only have alcohol on the last day this year.
Oh… ik begrijp het. Oh… I understand.
Ik zie jullie morgen in de klas. See you tomorrow in class.
Ik ga even met de andere studenten kennismaken. I am going to introduce myself to the other students.
‘Wie is Martin?’, vraagt Xing aan Lars. ‘Who is Martin?’, Xing asks Lars.
Martin is een vriend van mij uit Amsterdam. Martin is a friend of mine from Amsterdam.
Hij kent Marieke. He knows Marieke.
Psst… Psst…
Volgens mij is hij een beetje verliefd op Marieke. I think he is a bit in love with Marieke.
Maar dat is een geheim. But that is a secret.
Oh… Oh…
Ik ga even wat drinken halen. I am going to get something to drink.
Willen jullie ook nog iets? Do you want something as well?
Ja, voor mij een wijntje. Yes, wine for me.
Ik heb liever een glaasje cola. I would prefer a glass of coke.
Xing vraagt aan Soliman: Xing asks Soliman:
Soliman, wat betekent dat: ‘verliefd’? Soliman, what does that mean: ‘verliefd’ (in love)?
‘Verliefd’ … eh… dat woord heb ik geleerd. ‘Verliefd’ … uh… that’s a word I learned.
Oh ja, dat is als je gaat trouwen. Oh yes, that is when you are going to marry.
Oh… Marieke gaat dus trouwen. Oh… So Marieke is going to get married.
Gaat Marieke trouwen? Is Marieke going to get married?
Dat heb ik niet gehoord. I didn’t hear that.
Eh ja, Lars heeft dat gezegd. Oh yes, thats what Lars said.
Maar niet doorvertellen. But please don’t tell.
Het is nog geheim. It’s still a secret.
Wat denk jij? What do you think?
Heeft Soliman dit jaar zijn woordjes goed geleerd? Did Soliman learn his words well in the past year?
Of maakt hij een foutje? Or is he making a mistake? (confusing ‘verliefd’ and ‘verloofd’)
Weet jij wat ‘verliefd’ betekent? Do you know what ‘verliefd’ means?
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat Next time we’ll see how that continues
in een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ in a new episode of ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

Hallo. Привет.
Mijn naam is Bart de Pau. Мне зовут Барт де Пау.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’ (Как настроение?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Сегодня мы попрактикуем предложения на нидерландском
met de grammatica с грамматикой
van #dutchgrammar les 46, 47 en 48 с уроков 46, 47 и 48 #dutchgrammar
over het perfectum, о настоящем совершенном времени,
de voltooide tijd. на нидерландском: ‘de voltooide tijd’.
Vоor de studenten is het de eerste avond Это первая ночь для студентов
op de Summer School in Drenthe. в Summer School в Дренте.
Het is mooi weer. Погода – отличная.
Ze hebben een barbecue. Они готовят барбекю.
Dat is leuk, want nu leren ze elkaar kennen. Это хорошо, потому что сейчас они знакомятся друг с другом.
Hallo. Ik ben Xing. Привет. Я – Чин.
Hoi, ik ben Lars. Привет, я – Ларс.
Waar heb je Nederlands geleerd? Где ты выучила нидерландский?
Ik heb al twee jaar in Nederland gewoond. Я прожила в Нидерландах 2 года.
Ik heb in Eindhoven gestudeerd. Я закончила обучение в Эйндховене.
Toen heb ik een beetje Nederlands geleerd. Тогда я немного и выучила нидерландский.
En jij? А ты?
Ik heb op internet een cursus gevolgd. Я прошел курс в интернете.
Hallo. Jullie spreken al goed Nederlands. Привет. Вы уже хорошо владеете нидерландским.
Jij ook! Ты тоже!
Dат klopt, want ik ben de docent. Это точно, потому что я преподаватель.
Mijn naam is Marieke. Меня зовут Марике.
Hoi Marieke. Привет, Марике.
Ik ben Lars uit Zweden. Я – Ларс из Швеции.
Ik ben een vriend van Martin. Я – друг Мартина.
Oh, ben jij Lars? О, ты Ларс?
Ja, Martin heeft mij gebeld. Да, Мартин звонил мне.
Hij heeft me gevraagd Он спрашивал меня,
waar je Nederlands kan leren in de zomer. где ты можешь учить нидерландский язык летом.
Toen heb и k deze zomercursus geadviseerd. Тогда я посоветовала этот летний курс.
Daarom ben ik hier! Именно поэтому я здесь!
Martin heeft gezegd Мартин сказал,
dat hij ook nog eens op bezoek komt. что он как-то посетит нас.
Oh, dat is leuk. О, это было бы хорошо.
Hallo! Привет!
Hé Soliman! О, Солиман!
Je bent weer hier. Ты снова здесь.
Wat goed! Как хорошо!
Heb je dit jaar veel Nederlands geleerd? Ты изучил много нидерландского в этом году?
Eh… een beetje. Э… немного.
Ik heb heel veel gewerkt. Я много работал.
Dus heb ik niet zo veel gestudeerd. Поэтому я учился не так много.
Nou, gelukkig ben je hier. Ну, хорошо, что ты здесь.
Hé Marieke… drink jij nu water? Эй, Марике… ты теперь пьешь воду?
De docenten mogen dit jaar alleen alcohol op de laatste avond. Преподавателям можно употреблять алкоголь в этом году только в последний вечер.
Oh… ik begrijp het. О… понятно.
Ik zie jullie morgen in de klas. Увидимся завтра на уроке.
Ik ga even met de andere studenten kennismaken. Я пойду познакомлюсь с другими студентами.
‘Wie is Martin?’, vraag Xing aan Lars. ‘Кто такой Мартин?’, спрашивает Чин у Ларса.
Martin is een vriend van mij uit Amsterdam. Мартин – мой друг из Амстердама.
Hij kent Marieke. Он знаком с Марике.
Psst… Тссс…
Volgens mij is hij een beetje verliefd op Marieke. Я думаю, что он немного влюблен в Марике.
Maar dat is een geheim. Но это секрет.
Oh… O…
Ik ga even wat drinken halen. Я собираюсь что-нибудь выпить.
Willen jullie ook nog iets? Вы тоже что-нибудь будете?
Ja, voor mij een wijntje. Да, я – вино.
Ik heb liever een glaasje cola. Я выпью лучше кока-колы.
Xing vraag aan Soliman: Чин спрашивает Солимана:
Soliman, wat betekent dat: ‘verliefd’? Солиман, что означает: ‘verliefd’ (влюбленный)?
‘Verliefd’ … eh… dat woord heb ik geleerd. ‘Verliefd’ … е… это слово я выучил.
Oh ja, dat is als je gaat trouwen. О да, это тогда, когда ты собираешься жениться.
Oh… Marieke gaat dus trouwen. О… значит, Марике собирается замуж.
Gaat Marieke trouwen? Марике собирается замуж?
Dat heb ik niet gehoord. не слышал такого.
Eh ja, Lars heeft dat gezegd. Да, именно это сказал Ларс.
Maar niet doorvertellen. Но не говори никому.
Het is nog geheim. Это еще тайна.
Wat denk jij? Как ты думаешь?
Heeft Soliman dit jaar zijn woordjes goed geleerd? Хорошо ли Солиман выучил свои слова в этом году?
Of maakt hij een foutje? Или он совершил ошибку? (путает ‘verliefd’ и ‘verloofd’)
Weet jij wat ‘verliefd’ betekent? Знаешь ли ты, что означает ‘verliefd’?
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat В следующий раз мы увидим, что будет дальше
in een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ в новом эпизоде ‘Heb je zin?’
Doei! Пока!

Hallo. Привіт.
Mijn naam is Bart de Pau. Мене звати Барт де Пау.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’ (Як настрій?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Сьогодні ми попрактикуємо речення нідерландською
met de grammatica з граматикою
van #dutchgrammar les 46, 47 en 48 з уроків 46, 47 і 48 #dutchgrammar
over het perfectum, про доконаний теперішній час,
de voltooide tijd. нідерландською: ‘de voltooide tijd’.
Voor de studenten is het de eerste avond Це – перша ніч для студентів
op de Summer School in Drenthe. у Літній школі в Дренте.
Het is mooi weer. Погода – чудова.
Ze hebben een barbecue. Вони готують барбекю.
Dat is leuk, want nu leren ze elkaar kennen. Це добре, тому що зараз вони знайомляться один з одним.
Hallo. Ik ben Xing. Привіт. Я – Чінг.
Hoi, ik ben Lars. Привіт, я – Ларс.
Waar heb je Nederlands geleerd? Де ти вивчила нідерландську?
Ik heb al twee jaar in Nederland gewoond. Я прожила у Нідерландах 2 роки.
Ik heb in Eindhoven gestudeerd. Я закінчила навчання в Ейндховені.
Toen heb ik een beetje Nederlands geleerd. Тоді я трохи і вивчила нідерландську.
En jij? А ти?
Ik heb op internet een cursus gevolgd. Я пройшов курс в інтернеті.
Hallo. Jullie spreken al goed Nederlands. Привіт. Ви вже добре володієте нідерландською.
Jij ook! Ти теж!
Dat klopt, want ik ben de docent. Це точно, бо я викладач.
Mijn naam is Marieke. Мене звати Маріке.
Hoi Marieke. Привіт, Маріке.
Ik ben Lars uit Zweden. Я – Ларс зі Швеції.
Ik ben een vriend van Martin. Я – друг Мартіна.
Oh, ben jij Lars? О, то ти Ларс?
Ja, Martin heeft mij gebeld. Так, Мартін дзвонив мені.
Hij heeft me gevraagd Він запитував мене,
waar je Nederlands kan leren in de zomer. де ти можеш вивчати нідерландську мову влітку.
Toen heb ik deze zomercursus geadviseerd. Тоді я порадила цей літній курс.
Daarom ben ik hier! Саме тому я тут!
Martin heeft gezegd Мартін сказав,
dat hij ook nog eens op bezoek komt. що він якось завітає до нас.
Oh, dat is leuk. О, це було б добре.
Hallo! Привіт!
Hé Soliman! О, Соліман!
Je bent weer hier. Ти знову тут.
Wat goed! Як добре!
Heb je dit jaar veel Nederlands geleerd? Ти багато вивчив нідерландської цього року?
Eh… een beetje. Е… трохи.
Ik heb heel veel gewerkt. Я багато працював.
Dus heb ik niet zo veel gestudeerd. Тож я вчився не так багато.
Nou, gelukkig ben je hier. Ну, чудово, що ти тут.
Hé Marieke… drink jij nu water? Агов, Маріке… ти тепер п’єш воду?
De docenten mogen dit jaar alleen alcohol op de laatste avond. Викладачам можна вживати алкоголь цього року лише в останній вечір.
Oh… ik begrijp het. О… зрозуміло.
Ik zie jullie morgen in de klas. Побачимось завтра на уроці.
Ik ga even met de andere studenten kennismaken. Я піду познайомлюся з іншими студентами.
‘Wie is Martin?’, vraag Xing aan Lars. ‘Хто такий Мартін?’, запитує Чінг у Ларса.
Martin is een vriend van mij uit Amsterdam. Мартін – мій друг з Амстердаму.
Hij kent Marieke. Він знайомий з Маріке.
Psst… Тссс…
Volgens mij is hij een beetje verliefd op Marieke. Я думаю, що він трохи закоханий у Маріке.
Maar dat is een geheim. Але це секрет.
Oh… O…
Ik ga even wat drinken halen. Я збираюся щось випити.
Willen jullie ook nog iets? Ви теж щось будете?
Ja, voor mij een wijntje. Так, я – вино.
Ik heb liever een glaasje cola. Я вип’ю краще кока-коли.
Xing vraag aan Soliman: Чінг запитує Солімана:
Soliman, wat betekent dat: ‘verliefd’? Соліман, що означає: ‘verliefd’ (закоханий)?
‘Verliefd’ … eh… dat woord heb ik geleerd. ‘Verliefd’ … е… це слово я вивчив.
Oh ja, dat is als je gaat trouwen. О так, це тоді, коли ти збираєшся одружитися.
Oh… Marieke gaat dus trouwen. О… отже, Маріке збирається заміж.
Gaat Marieke trouwen? Маріке збирається заміж?
Dat heb ik niet gehoord. не чув такого.
Eh ja, Lars heeft dat gezegd. Так, саме це сказав Ларс.
Maar niet doorvertellen. Але, будь ласка, не кажи нікому.
Het is nog geheim. Це – ще таємниця.
Wat denk jij? Як ти думаєш?
Heeft Soliman dit jaar zijn woordjes goed geleerd? Чи добре Соліман вивчив свої слова цього року?
Of maakt hij een foutje? Чи він зробив помилку? (плутає ‘verliefd’ і ‘verloofd’)
Weet jij wat ‘verliefd’ betekent? Чи ти знаєш, що означає’verliefd’?
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat Наступного разу ми побачимо, що буде далі
in een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ у новому епізоді ‘Heb je zin?’
Doei! Бувай!

Hallo. Cześć.
Mijn naam is Bart de Pau. Nazywam się Bart de Pau.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Witam w ‘Heb je zin?’ (Czy masz ochotę?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Dzisiaj będziemy ćwiczyć niderlandzkie zdania
met de grammatica z użyciem gramatyki
van #dutchgrammar les 46, 47 en 48 z #dutchgrammar lekcja 46, 47 i 48
over het perfectum, o czasie przeszłym dokonanym,
de voltooide tijd. po niderlandzku: ‘de voltooide tijd’.
Voor de studenten is het de eerste avond Dla studentów to pierwszy wieczór
op de Summer School in Drenthe. Summer School w Drenthe.
Het is mooi weer. Pogoda jest ładna.
Ze hebben een barbecue. Oni mają barbecue.
Dat is leuk, want nu leren ze elkaar kennen. To fajnie, bo teraz oni mogą się poznać.
Hallo. Ik ben Xing. Cześć. Jestem Xing.
Hoi, ik ben Lars. Cześć, jestem Lars.
Waar heb je Nederlands geleerd? Dlaczego uczysz się niderlandzkiego?
Ik heb al twee jaar in Nederland gewoond. Ja już od 2 lat mieszkam w Holandii.
Ik heb in Eindhoven gestudeerd. Studiuję w Eindhoven.
Toen heb ik een beetje Nederlands geleerd. Tam nauczyłam się już trochę niderlandzkiego.
En jij? A Ty?
Ik heb op internet een cursus gevolgd. Ja miałem kurs internetowy.
Hallo. Jullie spreken al goed Nederlands. Cześć. Wy mówicie już dobrze po niderlandzku.
Jij ook! Ty też!
Dat klopt, want ik ben de docent. Zgadza się, ponieważ jestem nauczycielką.
Mijn naam is Marieke. Nazywam się Marieke.
Hoi Marieke. Cześć Marieke.
Ik ben Lars uit Zweden. Jestem Lars ze Szwecji.
Ik ben een vriend van Martin. Jestem kolegą Martina.
Oh, ben jij Lars? Oh, jesteś Lars?
Ja, Martin heeft mij gebeld. Tak, Martin zadzwonił do mnie.
Hij heeft me gevraagd On zapytał
waar je Nederlands kan leren in de zomer. gdzie latem mógłbyś uczyć się niderlandzkiego.
Toen heb ik deze zomercursus geadviseerd. Wtedy ja poleciłam ten kurs letni.
Daarom ben ik hier! Dlatego jestem tutaj!
Martin heeft gezegd Martin powiedział,
dat hij ook nog eens op bezoek komt. że on też chciałby przyjechać w odwiedziny.
Oh, dat is leuk. Oh, byłoby świetnie.
Hallo! Cześć!
Hé Soliman! Hej Soliman!
Je bent weer hier. Znów tu jesteś.
Wat goed! Jak dobrze!
Heb je dit jaar veel Nederlands geleerd? Czy dużo się w tym roku nauczyłeś?
Eh… een beetje. Eh… trochę.
Ik heb heel veel gewerkt. Ja dużo pracowałem,
Dus heb ik niet zo veel gestudeerd. więc ja nie nauczyłem się za dużo.
Nou, gelukkig ben je hier. Świetnie, że tu jesteś.
Hé Marieke… drink jij nu water? Hej Marieke… pijesz teraz wodę?
De docenten mogen dit jaar alleen alcohol op de laatste avond. W tym roku nauczyciele mogą pić alkohol tylko w ostatni wieczór.
Oh… ik begrijp het. Oh… rozumiem.
Ik zie jullie morgen in de klas. Do zobaczenia jutro w klasie.
Ik ga even met de andere studenten kennismaken. Ja idę zapoznać się z innymi studentami.
‘Wie is Martin?’, vraag Xing aan Lars. ‘Kim jest Martin?’ – Xing pyta Larsa.
Martin is een vriend van mij uit Amsterdam. Martin to mój kolega z Amsterdamu.
Hij kent Marieke. On zna Marieke.
Psst… Psst…
Volgens mij is hij een beetje verliefd op Marieke. Według mnie on jest zakochany w Marieke.
Maar dat is een geheim. Ale to sekret.
Oh… Oh…
Ik ga even wat drinken halen. Idę przynieść coś do picia.
Willen jullie ook nog iets? Czy wy też coś chcecie?
Ja, voor mij een wijntje. Tak, wino dla mnie.
Ik heb liever een glaasje cola. Wolę szklankę coli.
Xing vraag aan Soliman: Xing pyta Solimana:
Soliman, wat betekent dat: ‘verliefd’? Soliman, co znaczy: ‘verliefd’ (zakochany)?
‘Verliefd’ … eh… dat woord heb ik geleerd. ‘Verliefd’ … eh… nauczyłem się tego słówka.
Oh ja, dat is als je gaat trouwen. Oh tak, tak jest, jeśli zamierzasz wziąć ślub.
Oh… Marieke gaat dus trouwen. Oh… Marieke wychodzi więc za mąż.
Gaat Marieke trouwen? Marieke zamierza wyjść za mąż?
Dat heb ik niet gehoord. Nie słyszałem tego.
Eh ja, Lars heeft dat gezegd. Tak, Lars tak powiedział.
Maar niet doorvertellen. Tylko nie mów nikomu.
Het is nog geheim. To jest jeszcze sekret.
Wat denk jij? Co myślisz?
Heeft Soliman dit jaar zijn woordjes goed geleerd? Czy Soliman w tym roku nauczył się swoich słówek dobrze?
Of maakt hij een foutje? Czy pomylił się? (różnica między ‘verliefd’ i ‘verloofd’)
Weet jij wat ‘verliefd’ betekent? Czy wiesz co oznacza ‘verliefd’?
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat Następnym razem zobaczymy jak to potoczy się dalej
in een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ w nowym odcinku ‘Heb je zin?’
Doei! Pa!