Lesson 26 – Perfectum


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica with the grammar
van #dutchgrammar les 46, 47 en 48 from #dutchgrammar lesson 46, 47 and 48
over het perfectum, about the perfect tense,
de voltooide tijd. in Dutch: ‘de voltooide tijd’.
Voor de studenten is het de eerste avond It is the students’ first evening
op de Summer School in Drenthe. at the Summer School in Drenthe.
Het is mooi weer. The weather is lovely.
Ze hebben een barbecue. They are having a barbecue.
Dat is leuk, want nu leren ze elkaar kennen. That’s nice, because now they are getting to know each other.
Hallo. Ik ben Xing. Hello. I am Xing.
Hoi, ik ben Lars. Hi, I am Lars.
Waar heb je Nederlands geleerd? Where did you learn Dutch?
Ik heb al twee jaar in Nederland gewoond. I lived in the Netherlands for 2 years.
Ik heb in Eindhoven gestudeerd. I studied in Eindhoven.
Toen heb ik een beetje Nederlands geleerd. I learned a bit of Dutch then.
En jij? What about you?
Ik heb op internet een cursus gevolgd. I did a course on the internet.
Hallo. Jullie spreken al goed Nederlands. Hello. You speak Dutch pretty well already.
Jij ook! You too!
Dat klopt, want ik ben de docent. That’s right, because I am the teacher.
Mijn naam is Marieke. My name is Marieke.
Hoi Marieke. Hi Marieke.
Ik ben Lars uit Zweden. I am Lars from Sweden.
Ik ben een vriend van Martin. I am a friend of Martin’s.
Oh, ben jij Lars? Oh, are you Lars?
Ja, Martin heeft mij gebeld. Yes, Martin called me.
Hij heeft me gevraagd He asked me
waar je Nederlands kan leren in de zomer. where you could learn Dutch in the summer.
Toen heb ik deze zomercursus geadviseerd. So I recommended this summer course.
Daarom ben ik hier! That’s why I am here!
Martin heeft gezegd Martin said
dat hij ook nog eens op bezoek komt. that he will come to visit us one day.
Oh, dat is leuk. Oh, that would be nice.
Hallo! Hello!
Hé Soliman! Hey Soliman!
Je bent weer hier. You are here again.
Wat goed! How nice!
Heb je dit jaar veel Nederlands geleerd? Did you learn much Dutch this year?
Eh… een beetje. Uh… a bit.
Ik heb heel veel gewerkt. I worked a lot.
Dus heb ik niet zo veel gestudeerd. So I didn’t study so much.
Nou, gelukkig ben je hier. Well, great that you’re here.
Hé Marieke… drink jij nu water? Hey Marieke… are you drinking water now?
De docenten mogen dit jaar alleen alcohol op de laatste avond. The teachers can only have alcohol on the last day this year.
Oh… ik begrijp het. Oh… I understand.
Ik zie jullie morgen in de klas. See you tomorrow in class.
Ik ga even met de andere studenten kennismaken. I am going to introduce myself to the other students.
‘Wie is Martin?’, vraagt Xing aan Lars. ‘Who is Martin?’, Xing asks Lars.
Martin is een vriend van mij uit Amsterdam. Martin is a friend of mine from Amsterdam.
Hij kent Marieke. He knows Marieke.
Psst… Psst…
Volgens mij is hij een beetje verliefd op Marieke. I think he is a bit in love with Marieke.
Maar dat is een geheim. But that is a secret.
Oh… Oh…
Ik ga even wat drinken halen. I am going to get something to drink.
Willen jullie ook nog iets? Do you want something as well?
Ja, voor mij een wijntje. Yes, wine for me.
Ik heb liever een glaasje cola. I would prefer a glass of coke.
Xing vraagt aan Soliman: Xing asks Soliman:
Soliman, wat betekent dat: ‘verliefd’? Soliman, what does that mean: ‘verliefd’ (in love)?
‘Verliefd’ … eh… dat woord heb ik geleerd. ‘Verliefd’ … uh… that’s a word I learned.
Oh ja, dat is als je gaat trouwen. Oh yes, that is when you are going to marry.
Oh… Marieke gaat dus trouwen. Oh… So Marieke is going to get married.
Gaat Marieke trouwen? Is Marieke going to get married?
Dat heb ik niet gehoord. I didn’t hear that.
Eh ja, Lars heeft dat gezegd. Oh yes, thats what Lars said.
Maar niet doorvertellen. But please don’t tell.
Het is nog geheim. It’s still a secret.
Wat denk jij? What do you think?
Heeft Soliman dit jaar zijn woordjes goed geleerd? Did Soliman learn his words well in the past year?
Of maakt hij een foutje? Or is he making a mistake? (confusing ‘verliefd’ and ‘verloofd’)
Weet jij wat ‘verliefd’ betekent? Do you know what ‘verliefd’ means?
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat Next time we’ll see how that continues
in een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ in a new episode of ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

expected soon