Lesson 49 – Review subclause


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 with the grammar from #dutchgrammar-2
les 6 tot en met 14 lessons 6 to 14
over voegwoorden. about conjunctions.
Xing staat met Martin op het bruggetje. Xing is on the bridge with Martin.
Martin bedankt Xing dat ze hem het bruggetje laat zien. Martin thanks Xing for showing him the bridge.
Nu weet ik waar het is. Now I know where it is.
Ik vraag straks aan Marieke I will ask Marieke soon
of ze met mij hierheen komt. to come here with me.
Eh Martin… Uh Martin…
Jij en Marieke… You and Marieke…
Gaan jullie trouwen? Are you going to get married?
Trouwen? Marry?
We zijn niet verloofd! We are not engaged!
Ik heb haar nog niet eens gekust, I haven’t even kissed her yet,
maar… ik ben wel verliefd op Marieke! but… I am in love with Marieke!
Eh…!? Uh…!?
En ik heb van Lars gehoord dat zij ook verliefd op mij is. And I heard from Lars that she is in love with me.
Hmm… ‘verliefd’… ‘verloofd’… !? Hmm… ‘verliefd’ (in love)… ‘verloofd’ (engaged)… !?
Soliman, wat betekent dat: ‘verliefd’? Soliman, what does that mean: ‘verliefd’?
‘Verliefd’… eh… ‘Verliefd’ (in love)… uh…
Dat woord heb ik geleerd. I’ve learned that word.
Oh ja, dat is als je gaat trouwen. Oh yes, that is when you are going to get married.
Xing begint het te begrijpen. Xing starts to understand.
Jij en Marieke? You and Marieke?
Shht… niet doorvertellen! Shh… don’t tell anyone!
Marieke gaat helemaal niet trouwen met Martin! Marieke isn’t going to marry Martin at all!
En Marieke is helemaal niet verliefd op Martin, And Marieke is certainly not in love with Martin,
want ze is verliefd op Gianluca! because she is in love with Gianluca!
Xing, ik bedank je Xing, I thank you
dat je mij het bruggetje hebt laten zien. for showing me the bridge.
Nu moet ik naar Marieke, Now I need to go to Marieke,
omdat het straks donker wordt. because it will soon be getting dark.
Eh Martin, wacht! Uh Martin, wait!
Xing begrijpt dat ze nu iets tegen Martin moet zeggen. Xing understands that she has to say something to Martin now.
Eh… Martin, ik moet je iets vertellen. Uh… Martin, I have to tell you something.
Ik weet niet zeker of Marieke op jou verliefd is. I am not sure if Marieke is in love with you.
Maar dat heeft Lars me verteld!? But Lars told me she is!?
Misschien is het een misverstandje. Maybe that is a misunderstanding.
Eh… oh… Uh… oh…
Maar Marieke heeft gezegd But Marieke said
dat ze met mij naar de maan wil kijken. that she wants to look at the moon with me.
Eigenlijk denk ik Actually I think
dat ze liever met Gianluca naar de maan wil kijken… that she would prefer to look at the moon with Gianluca…
Huh… Huh…
Gianluca!? Gianluca!?
Waarom denk je dat? Why do you think that?
Sorry Martin… Sorry Martin…
Gianluca heeft me gezegd dat ze samen zijn. Gianluca told me they are together.
Maar Gianluca zegt zoveel… But Gianluca will say anything…
En ik heb ze samen gezien… verliefd… And I saw them together… in love…
Hij heeft zelfs het hele woordenboek uit zijn hoofd geleerd, He has even learned the entire dictionary by heart,
omdat Marieke dat romantisch vindt. because Marieke thinks that is romantic.
Martin is boos op zijn vriend Gianluca, Martin is angry at his friend Gianluca,
maar hij moet ook huilen… but he can’t help crying either…
Hij heeft liefdesverdriet. He is brokenhearted.
Gelukkig is Xing bij hem, zodat ze hem kan troosten. Fortunately Xing is with him, so she can comfort him.
Nou, nou… Well, well…
Wat jammer voor Martin. What a pity for Martin.
Hij verlangde zo naar dit moment. He so longed for this moment.
Hoewel hij wel op het bruggetje is, Although he is at the bridge,
is hij niet met Marieke. he is not with Marieke.
Zij zit bij Gianluca. She is with Gianluca.
De volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Next time on ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verder gaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! Till then!
Doei! Bye!