Lesson 31 – Verb + te + infinitive


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Ik maak filmpjes voor mensen die Nederlands leren. I create videos for people who are learning Dutch.
Ik ben online docent Nederlands als tweede taal. I am an online teacher of Dutch as a second language.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar
van mijn online cursus #dutchgrammar les 36 en 37 from my online course #dutchgrammar lessons 36 and 37
over werkwoorden in combinatie met het woordje ‘te’ about verbs in combination with the word ‘te’
en de infinitief van een ander werkwoord. and the infinitive of another verb.
De studenten zitten huiswerk te maken. The students are doing their homework.
Het is mooi weer, dus ze zitten buiten. The weather is lovely, so they are outside.
Anika ligt op het gras woordjes te leren. Anika is lying on the grass learning words.
Gianluca zit de videos van #dutchgrammar te kijken. Gianluca is watching the #dutchgrammar videos.
En Lars en Soliman zitten oefeningen te maken. And Lars and Soliman are doing exercises.
Daar is Bart ook. Bart is there too.
Hij loopt te bellen. He is walking around and talking on his phone.
Soliman vraagt aan Lars: ‘Wanneer komt Martin?’ Soliman asks Lars: ‘When is Martin coming?’
Eh… dat weet ik niet. Uh… I don’t know.
Ik probeer hem al een tijdje te bellen. I have been trying to call him for a while.
Xing en ik hebben een idee… Xing and I have an idea…
Ik ken een romantisch plekje op het vakantiepark. I know a romantic spot in the holiday park.
Het bruggetje bij het meertje… The bridge by the lake…
En als de maan schijnt over het water… And when the moon shines over the water…
Oh, wat romantisch! Oh, how romantic!
Martin kan Marieke vragen Martin can ask Marieke
om samen naar het bruggetje te gaan. to go to the bridge with him.
Eh ja… Uh yes…
Dat weet ik niet hoor… Well I don’t know…
Ik ken Martin goed, I know Martin well,
maar hij is niet heel erg handig but he is not very good
in het versieren van vrouwen. at getting women.
Nou ja, ze zijn verliefd. Well, they are in love.
Dus dat is toch geen probleem? So that shouldn’t be a problem, should it?
Oh, is Marieke ook verliefd op Martin? Oh, is Marieke in love with Martin too?
hmmm… hmmm…
Ik beloof Martin vandaag nog te bellen. I promise to call Martin today.
Bedankt voor de tip! Thanks for the tip!
Die avond belt Lars met Martin. That evening Lars calls Martin.
Hoi Martin. Hi Martin.
Hoi Lars, hoe is het op de Summer School? Hi Lars, how is the Summer School?
Erg leuk. Very nice.
Wanneer kom jij op bezoek? When are you coming to visit?
Eh… dat weet ik nog niet… Uh… I don’t know yet…
Ik vergeet steeds vrij te vragen. I keep forgetting to ask for a day off.
En hoe is het met Marieke? And how is Marieke?
Zij is een leuke docent. She is a nice teacher.
Jij vindt haar toch ook leuk? But you like her as well, don’t you?
Ja, Marieke is een leuk meisje. Yes, Marieke is a nice girl.
Ik heb iets gehoord… I have heard something…
Marieke is verliefd op jou. Marieke is in love with you.
Wat? What?
Echt waar? Really?
Martin begint te blozen. Martin starts to blush.
Ik kom dit weekend! I will come this weekend!
Weet je dat Marieke morgen jarig is? Do you know it’s Marieke’s birthday tomorrow?
Oh, eh nee… dan kom ik morgen! Oh, uh no… then I will come tomorrow!
Eh… Lars… Uh… Lars…
Ik vraag je om niets te vertellen. I ask you not to say anything.
Het moet een verrassing blijven! It should be a surprise!
Dat is goed. That’s OK.
Ik heb nog een tip. I have a tip as well.
Op het vakantiepark is een bruggetje, bij een meertje… At the holiday park, there is a bridge by a lake…
En als de maan schijnt over het water… And when the moon is shining over the water…
Oh, wat romantisch! Oh, how romantic!
Lars, bedankt voor de tip! Lars, thanks for the tip!
Zo… Well…
Hoe gaat dit verder? How will this continue?
Komen Martin en Marieke dan eindelijk tot elkaar… Will Martin and Marieke finally get together…
door een misverstandje? through a misunderstanding?
Of gooit Gianluca roet in het eten? Or will Gianluca throw a spanner in the works?
Kijk de volgende keer naar ‘Heb je zin?’ Watch ‘Heb je zin?’ next time.
Doei! Bye!