Lesson 37 – Future tense


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we zinnen met grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar
van de eerste les van #dutchgrammar-2. from the first lesson of #dutchgrammar-2.
Daarin behandel ik 3 manieren There I discuss 3 ways
om over de toekomst te praten. to talk about the future.
Met ‘gaan’, With ‘gaan’ (to go),
met ‘zullen’ with ‘zullen’ (will)
en met de tegenwoordige tijd and with the present tense
in combinatie met een bepaling van tijd. in combination with a determination of time.
Het is de vijfde dag van de Dutch Summer School. It is the fifth day of the Dutch Summer School.
De laatste dag van de eerste week. The last day of the first week.
De les is net klaar. The lesson has just finished.
De studenten maken plannen voor vanavond. The students are making plans for the evening.
‘Wat zullen we vanavond doen?’ vraagt Anika. ‘What shall we do tonight?’ asks Anika.
‘Laten we naar een restaurant gaan’, zegt Jenn. ‘Let’s go to a restaurant’, says Jenn.
Dat is een goed idee, maar welk restaurant? That is a good idea, but which restaurant?
Iemand een suggestie? Does anyone have a suggestion?
‘Ik ga het wel even bij de receptie vragen’, zegt Pablo. ‘I will ask at reception’, says Pablo.
Daar zullen ze ons zeker een goed restaurant adviseren. They will be able to recommend a good restaurant.
Goed idee. Ik kom ook. Good idea. I will come too.
Over 5 minuten ben ik bij de receptie. I will be at reception in 5 minutes.
Pablo en Xing staan bij de receptie. Pablo and Xing are at reception.
‘Wij gaan vanavond uit eten’, zegt Xing, ‘We are going out for dinner tonight’, says Xing,
‘maar we zoeken nog een goed restaurant.’ ‘but we are looking for a good restaurant.’
Wat kunt u ons aanbevelen? What can you recommend?
Laten we even op de kaart kijken. Let’s have a look at the map.
Hier zit een pannenkoekenhuis. Here is a pancake ‘house’.
Een pannenkoekenhuis? A pancake ‘house’?
Een pannenkoekenhuis is een restaurant, dus geen huis. A pancake ‘house’ is a restaurant, so not a house.
Daar kun je alleen pannenkoeken eten. You can only eat pancakes there.
Eh… Uh…
We gaan volgende week zelf al pannenkoeken bakken. We are already going to make pancakes ourselves next week.
OK… OK…
Dit hier is een heel leuk eetcafé. This here is a very nice eatery.
Vanavond speelt daar een bandje. There will be a band playing tonight.
Hmmm… wij willen graag met elkaar praten. Hmmm… we would like to talk to each other.
Dat zal niet gaan bij luide muziek. That won’t work with loud music.
OK. OK.
Eh… oh ja… Uh… oh yes…
Hier zit een Chinees. Here is a ‘Chinees’.
‘Daar zit een Chinees?’ vraagt Xing. ‘There is a ‘Chinees’!?’ asks Xing.
Ik snap het niet. I don’t understand.
Wie is die Chinees? Who is that ‘Chinees’?
Wat doet hij daar? What is he doing there?
En wat heeft dat met een restaurant te maken? And what has that to do with a restaurant?
Oh… eh… sorry. Oh… uh… sorry.
Het woord ‘Chinees’ The word ‘Chinees’ (as a noun)
heeft in Nederland een tweede betekenis, has a second meaning in the Netherlands,
namelijk: Chinees restaurant. namely: Chinese restaurant.
Oh… Oh…
En hebben ze daar Chinese gerechten? And do they have Chinese dishes there?
Eh… nou nee, het zijn het Indonesische gerechten. Uh… well no, they have Indonesian food.
Jaja… Well…
Ik ben een Chinees… I am a ‘Chinees’ (a Chinese person)
maar een ‘Chinees’ is in Nederland ook een restaurant but a ‘Chinees’ in the Netherlands is also a restaurant
met Indonesische gerechten!?! with Indonesian food!?!
Klinkt origineel! Sounds original!
Zullen we dat doen? Shall we do that?
Ja hoor. Well yes.
Ik vind het goed. I’m OK with it.
‘Zal ik voor jullie reserveren?’ ‘Shall I make a reservation for you?’
vraagt de vrouw van de receptie. asks the lady at reception.
Dat is goed. All right.
Voor hoeveel personen? For how many people?
Gaat iedereen uit onze groep vanavond mee? Will everybody from our group join us tonight?
Ja, ik denk het wel. Yes, I think so.
Voor acht personen dus. So, for eight people.
En hoe laat? And at what time?
Om acht uur. At eight o’clock.
Een tafeltje voor acht personen, om acht uur. A table for eight persons, at eight o’clock.
De mevrouw van de receptie gaat het regelen. The lady at reception is going to arrange it.
Pablo en Xing lopen terug naar de andere studenten. Pablo and Xing walk back to the other students.
Beste mensen, we gaan vanavond bij de Chinees eten. OK folks, we are going to eat tonight at ‘de Chinees’.
Bij de Chinees? At ‘de Chinees’?
Ja, een restaurant met Indonesische gerechten. Yes, a restaurant with Indonesian food.
En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we’ll see that next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):