Lesson 53 – Last lesson! (review)


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2. with the grammar from #dutchgrammar-2.
We herhalen de bijzin We’ll repeat the subclause
en we herhalen het perfectum met ‘hebben’ of ‘zijn’. and we’ll repeat the present perfect with ‘hebben’ or ‘zijn’.
Het is de laatste avond van de Dutch Summer School. It’s the last night of the Dutch Summer School.
Alle studenten zijn naar de barbecue gekomen. All the students have come to the barbecue.
Tijdens deze barbecue krijgen ze hun certificaat. During the barbecue they will get their certificates.
Bart houdt een toespraak. Bart is giving a speech.
Beste studenten, Hello everybody,
ik heb van de docent gehoord I’ve heard from the teacher
dat jullie heel hard hebben gestudeerd. that you studied very hard.
Ik hoop dat jullie Nederlands veel is verbeterd. I hope your Dutch has improved a lot.
Ook ben ik blij dat jullie op veel plekken in Drenthe zijn geweest. I’m happy too, that you visited a lot of places in Drenthe.
Jullie kennen het Nederlandse platteland nu een beetje beter. You know the Dutch countryside a bit better now.
Ik hoop natuurlijk ook dat jullie nog niet alles hebben geleerd. Of course I hope you haven’t learned everything yet.
En ik zeg dat, And I say that,
omdat ik jullie graag de volgende keer opnieuw hier zie, because I would like to see you here again next time,
op onze Winter School at our Winter School
of volgend jaar op de Summer School. or next year at our Summer School.
Voordat ik de certificaten uitreik, Before I hand out the certificates,
wil ik vragen of Marieke even naar voren komt. I would like to ask Marieke to come forward.
Vinden jullie dat Marieke goed les heeft gegeven? Do you think Marieke has been a good teacher?
‘Ja!’ roepen de studenten. ‘Yes!’ shout the students.
Geef haar dan een warm applaus! Then give her a round of applause!
De studenten klappen voor Marieke. The students clap for Marieke.
En dan is het nu tijd voor de certificaten! And now it’s time for the certificates!
Bart reikt de certificaten uit. Bart hands out the certificates.
En daarna begint de barbecue. And then the barbecue begins.
En omdat het de laatste avond is, And because it’s the last evening,
mag Marieke eindelijk ook een glaasje wijn drinken. Marieke can have a glass of wine at last.
Soliman vraagt aan Marieke: Soliman asks Marieke:
Hoe was je avond gisteren met Gianluca? How was your evening yesterday with Gianluca?
Oh… gezellig hoor. Oh… very nice.
En eh… hoe zit dat nu precies? And uh… in what way exactly?
Wat? What?
Nou… met jou en Gianluca? Well… with you and Gianluca?
Met mij en Gianluca? With me and Gianluca?
Ja, ik zag jullie gisteren romantisch eten. Yes, I saw you were having a romantic dinner yesterday.
Haha… niets bijzonders hoor. Haha… well nothing special, believe me.
Dus jullie zijn niet verliefd? So you are not in love?
Verliefd? In love?
Op Gianluca? With Gianluca?
Hij heeft toch het hele woordenboek He has learned the whole dictionary
voor jou uit zijn hoofd geleerd? by heart for you, hasn’t he?
Ha… Ha…
Ik heb hem gisteren overhoord. I tested him yesterday.
Hij kent nog niet eens 20 bladzijdes! He doesn’t even know 20 pages yet!
Gianluca is een leuke jongen. Gianluca is a nice guy.
Hij kan hele mooie complimenten maken. He can pay very nice compliments.
Maar hij is mijn type niet. But he is not my type.
Geef mij maar een lieve I prefer a sweet
en een beetje onhandige jongen. slightly awkward kind of guy.
Zoals Martin bijvoorbeeld… Like Martin for example…
Dat is nou echt een leuke jongen! He’s a really nice guy now!
Ik ga hem even zoeken, I’m going to look for him,
want hij wilde mij vanavond de maan laten zien! because he wanted to show me the moon tonight!
Maar… ondertussen… But… meanwhile…
is Martin al bij het bruggetje… Martin is already at the bridge…
en je raadt al met wie… and you can guess with whom…
Dit was ‘Heb je zin?’ This was ‘Heb je zin?’
En voorlopig was dat de laatste aflevering. And for the time being that was the last episode.
Misschien is het goed om te weten Maybe you would like to know
dat je zelf natuurlijk ook naar de Summer School kunt komen. that you can also come to the Summer School yourself.
Wil je veel Nederlands leren in een korte tijd? Do you want to learn a lot of Dutch in a short space of time?
Wil je mensen leren kennen uit de hele wereld? Do you want to get to know people from all over the world?
Tijdens een gezellige vakantie in Nederland? While having a fun holiday in the Netherlands?
Kom dan naar de Dutch Summer School Then join the Dutch Summer School
of de Dutch Winter School! or the Dutch Winter School!
Meer informatie vind je op You will find more information at
dutchsummerschool.nl dutchsummerschool.nl
en dutchwinterschool.nl and dutchwinterschool.nl
En wie weet, sta jij straks zelf op dat bruggetje And who knows? You could be on that bridge
met iemand naar de maan te kijken with someone looking at the moon
terwijl je Nederlands praat. while speaking Dutch.
Hoewel het erg veel werk was, Although it was a lot of work,
heb ik deze lessen met heel veel plezier gemaakt. it gave me much pleasure to make these lessons.
Ik weet niet of ik meer van deze filmpjes moet maken, I don’t know if I should make more of these videos,
of dat ik mijn tijd moet gebruiken or if I should use my time
voor andere lesmaterialen. for other learning materials.
Wat vinden jullie? What do you think?
Vinden jullie deze filmpjes leuk? Did you like these videos?
Wil je dat ik met een nieuwe reeks kom? Do you want me to publish a new series?
Wil je weten of Martin en Marieke Do you want to know if Martin and Marieke
misschien toch bij elkaar komen? might still get to together?
Laat het mij weten! Let me know!
Schrijf je commentaar onder de video! Write your comment below the video!
En je kunt me altijd op de volgende manier helpen: And you can always help me in the following way:
door op het duimpje te klikken by clicking the thumbs-up button
en door de video op social media te delen… and by sharing the video on social media…
want hoe meer mensen deze video’s bekijken, because if more people watch these videos,
hoe groter de kans dat ik met een nieuwe reeks kom! the chance is greater that I will come up with a new series!
Dus wie weet… So, who knows…
Misschien tot volgende keer! Maybe till next time!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):