Lesson 22 – Modal verbs


Transcript

Hallo. Hello.
Ik ben Bart de Pau, online docent Nederlands. I am Bart de Pau, online teacher of Dutch.
Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’.
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar les 28 with the grammar from #dutchgrammar lesson 28
over modale werkwoorden. about modal verbs.
En we gebruiken woorden die belangrijk zijn And we’ll use words that are important
in een gesprek bij de receptie in a conversation at the reception
van bijvoorbeeld een hotel of een vakantiepark. of, for example, a hotel or holiday park.
Lars, Soliman en de andere studenten Lars, Soliman and the other students
zijn net op het park. have just arrived at the park.
Ze lopen naar de receptie. They walk to reception.
Hallo. Hello.
Wij komen voor de Dutch Summer School. We’re here for the Dutch Summer School.
‘Welkom op ons vakantiepark’, zegt de vrouw achter de balie. ‘Welcome to our holiday park’, says the lady behind the counter.
Moeten wij hier zijn voor de sleutel? Should we get the key here?
Ja, jullie kunnen hier inchecken. Yes, you can check in here.
Wel graag één voor één. But one by one please.
‘Dames eerst’, zegt Soliman. Soliman says: ‘Ladies first’.
Dankjewel. Thank you.
Ik ben Anika uit Polen. I am Anika from Poland.
Hallo Anika. Hello Anika.
Heb je een reservering voor een gedeelde kamer, Do you have a reservation for a shared room,
een eigen kamer a single room
of een studio? or a studio?
Een gedeelde kamer. A shared room.
De mevrouw kijkt op de lijst met namen. The lady looks at the list of names.
Wat is je achternaam? What is your surname?
Mijn achternaam is Zebrowski. My surname is Zebrowski.
Eh… Um…
ah hier… ah here…
Anika Zebrowski Anika Zebrowski
Alsjeblieft. Here you are.
Hier is je sleutel. Here is your key.
Je verblijft in huisje 65… You are staying in house number 65…
in een gedeelde kamer. in a shared room.
Mag ik weten met wie? May I know with whom?
‘Met mij!’, grapt Lars. ‘With me!’, jokes Lars.
‘Haha… dat wil ik niet’, zegt Anika. Anika says: ‘Haha… I don’t want that.’
Ik wil niet met een jongen op de kamer. I don’t want to share the room with a boy.
Nog niet. Not yet.
Nee hoor. No, don’t worry.
Op de gedeelde kamers: In the shared rooms:
meisjes bij meisjes girls are with girls
en jongens bij jongens. and boys with boys.
Je deelt je kamer met een meisje uit Amerika: Kathy. You are sharing your room with a girl from America: Kathy.
Zij is al op het park. She’s already at the park.
Moet ik nog een borg betalen? And do I have to pay a deposit?
Ja, iedereen moet 25 euro borg betalen. Yes, everybody has to pay a 25 euro deposit.
Die krijg je terug aan het einde van je verblijf. You’ll get it back at the end of your stay.
Maar dan moet het huisje wel netjes zijn! But then the house must be nice and tidy!
Moeten we alles schoonmaken? Do we have to we clean everything?
Tijdens het verblijf moeten jullie zelf zorgen You have to keep the house tidy yourself
dat het huisje netjes blijft. during your stay.
Onze medewerkers doen de eindschoonmaak. Our staff will clean at the end.
Maar het mag geen puinhoop zijn! But it must not be a mess!
Jullie moeten zelf alle afwas doen. You have to do all the dishes yourself.
En in het huisje mag geen afval achterblijven. And there should not be any rubbish left in the house.
Wat moeten we met het afval doen? What should we do with the rubbish?
Er staat een afvalcontainer vlakbij jullie huisjes. There is a rubbish container near your houses.
Daar kan het in. You can put it in there.
Waar kunnen we het beddegoed krijgen? Where can we get the bedding?
Dat krijg je van mij. You get it from me.
Een set met lakens. A set of sheets.
De dekens liggen in het huisje. The blankets are in the house.
Heb je zelf een handdoek? Do you have a towel with you?
Ja. Yes.
Ik heb zelf een handdoek. I have a towel.
Zoals in de instructies staat. Just as in the instructions.
Wil je verder nog iets weten? Is there anything else you want to know?
Eh… waar is mijn huisje? Uh… where is my house?
Dit is de plattegrond van het park. This is the map of the resort.
Wij zijn hier. We are here.
Als je buiten komt, ga je naar rechts. When you go outside, go to the right.
De weg over. Cross the street.
En dan loop je rechtdoor. And then walk straight ahead.
Hier zijn alle huisjes voor de studenten. All the houses for the students are here.
OK. OK.
Anika betaalt de 25 euro borg. Anika pays the 25 euro deposit.
En dan is de volgende student aan de beurt. And then it’s the next student’s turn.
Alle studenten checken in. All the students check in.
Eén voor één. One by one.
In de volgende les zien we hoe dat verder gaat. In the next lesson, we’ll see how the story continues.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time at ‘Heb je zin?’.
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

Subtitles in other languages

expected soon