Lesson 50 – Review lesson


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Dit is een herhalingsles. This is a review lesson.
We oefenen zinnen We’ll practise sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-1, with the grammar from #dutchgrammar-1,
en de eerste 14 lessen van #dutchgrammar-2. and the first 14 lessons from #dutchgrammar-2.
Xing en Martin staan nog steeds op het bruggetje Xing and Martin are still on the bridge
bij het meertje. at the lake.
Martin heeft liefdesverdriet, Martin is brokenhearted,
want… because…
Xing heeft Martin verteld, Xing has told Martin,
dat Marieke verliefd op Gianluca is. that Marieke is in love with Gianluca.
Zij troost hem. She comforts him.
Ik ben zo verdrietig… I am so sad…
Ik wilde met Marieke naar dit bruggetje komen… I wanted to come with Marieke to this bridge…
om samen naar de maan te kijken, to look at the moon together,
terwijl die over het water schijnt. while it was shining over the water.
En dan wilde ik haar vertellen dat ik haar leuk vind. And then I wanted to tell her that I like her.
Het is zo romantisch hier. It is so romantic here.
Kom op Martin! Come on Martin!
Marieke is echt het leukste meisje in de wereld. Marieke is really the nicest girl in the world.
Dat begrijp ik Martin… I understand that Martin…
Xing, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Xing, have you ever had a broken heart?
Oh, ja hoor… genoeg! Oh, yes of course… a lot!
Maar gelukkig gaat dat altijd over! But fortunately you always get over it!
Ja? Yes?
Ja natuurlijk… Yes of course…
Als je verliefd bent, If you are in love,
denk je dat die persoon de enige is: then you think that person is the only one:
de leukste, de mooiste, de liefste… the nicest, the most beautiful, the sweetest…
Maar… echt waar, But… really,
je komt altijd weer iemand tegen die ook heel leuk is… you will always meet someone else who is very nice too…
Martin, geloof me… Martin, believe me…
Er zijn nog zoveel leuke meisjes in deze wereld. There are so many nice girls in the world.
Nee, dat geloof ik niet! No, I don’t believe that!
Andere meisjes zijn niet leuk, niet mooi en niet lief. Other girls are not nice, not beautiful and not sweet.
‘Nou, dank je wel Martin!’ zegt Xing. ‘Well, thank you Martin!’ says Xing.
Oh sorry Xing… Oh sorry Xing…
Zo bedoelde ik het natuurlijk niet… Of course I did not mean it like that…
Eh… Uh…
Jij bent ook wel leuk hoor You are quite nice too, of course
en ik vind het lief dat je mij troost. and I think it is sweet that you are comforting me.
Vind je dat? Do you think that?
Dus je vindt me wel leuk en lief, So you think I am nice and sweet,
maar niet mooi!? but not beautiful!?
Eh nee, sorry… dat bedoelde ik niet… Uh no, sorry… I didn’t mean that…
En eigenlijk, als ik zo naar je kijk… And actually, when I look at you…
Je bent ook echt wel een mooi meisje. You are really quite a beautiful girl.
Hmm… Hmm…
Dus je vindt me lief… So you think I’m sweet…
je vindt me leuk… you think I’m nice…
en je vindt me mooi? and you think I’m beautiful?
Eh ja, eigenlijk wel… Uh yes, actually I do…
Misschien moet je dan eens vragen Maybe then you should ask me
of ik al een vriend heb. if I already have a boyfriend.
Heb je een vriend? Do you have a boyfriend?
Nee, ik heb geen vriend. No, I don’t have a boyfriend.
Ik ben nog vrijgezel. I am still single.
Ondertussen wordt het langzaam donker In the meantime it slowly gets dark
bij het bruggetje. at the bridge.
‘Kijk eens naar die maan’, zegt Martin. ‘Look at that moon’, says Martin.
Eigenlijk best romantisch. Actually quite romantic.
Het liefdesverdriet van Martin duurde niet zo lang. Martin’s broken heart didn’t last very long.
Hij heeft nu iemand anders He has someone else now
om samen romantisch naar de maan te kijken. to gaze at the moon with.
Gelukkig maar! Fortunately!
En hoe is het eigenlijk met Marieke en Gianluca? And what about Marieke and Gianluca?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We will see that next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

Hallo. Привет.
Ik ben Bart de Pau, Меня зовут Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’ (Не хотелось бы тебе?)
Dit is een herhalingsles. Это повторение.
We oefenen zinnen Мы практикуем предложения
met de grammatica van #dutchgrammar-1, с грамматикой из #dutchgrammar-1,
en de eerste 14 lessen van #dutchgrammar-2. и первых 14 уроков #dutchgrammar-2.
Xing en Martin staan nog steeds op het bruggetje Чин И Мартин все еще стоят на мостике.
bij het meertje. у озера.
Martin heeft liefdesverdriet, У Мартина разбито сердце,
want… потому что…
Xing heeft Martin verteld, Чин рассказала Мартину,
dat Marieke verliefd op Gianluca is. что Марике влюблена в Джанлуку.
Zij troost hem. Она его утешает.
Ik ben zo verdrietig… Я так расстроен…
Ik wilde met Marieke naar dit bruggetje komen… Я хотел с Марике прийти на этот мост…
om samen naar de maan te kijken, чтобы вместе смотреть на луну вместе,
terwijl die over het water schijnt. пока она сияет над водой.
En dan wilde ik haar vertellen dat ik haar leuk vind. И потом я хотел ей сказать, что на мне нравится.
Het is zo romantisch hier. Здесь так романтично.
Kom op Martin! Да ладно, Мартин!
Marieke is echt het leukste meisje in de wereld. Марике действительно самая милая девушка в мире.
Dat begrijp ik Martin… Я понимаю это, Мартин…
Xing, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Чин, тебе когда-нибудь разбивали сердце?
Oh, ja hoor… genoeg! Oх, конечно… сколько раз!
Maar gelukkig gaat dat altijd over! Но, к счастью, это всегда проходит!
Ja? Да?
Ja natuurlijk… Да, естетственно…
Als je verliefd bent, Когда ты влюблен,
denk je dat die persoon de enige is: ты думаешь, что этот человек единственный:
de leukste, de mooiste, de liefste… самый хороший, самый красивый, самый милый…
Maar… echt waar, Но… на самом деле,
je komt altijd weer iemand tegen die ook heel leuk is… ты всегда будешь сталкиваться с людьми, тоже очень хорошими…
Martin, geloof me… Мартин, поверь мне…
Er zijn nog zoveel leuke meisjes in deze wereld. Вокруг так много милых девушек в этом мире.
Nee, dat geloof ik niet! Нет, я не верю в это!
Andere meisjes zijn niet leuk, niet mooi en niet lief. Другие девушки не приятные, некрасивые и не милые.
‘Nou, dank je wel Martin!’ zegt Xing. ‘Ну, спасибо Мартин!’ говорит Чин.
Oh sorry Xing… Oй, прости, Чин…
Zo bedoelde ik het natuurlijk niet… Конечно, я не это имел в виду…
Eh… Эх…
Jij bent ook wel leuk hoor Ты, конечно, тоже милая,
en ik vind het lief dat je mij troost. и мне приятно, что ты меня утешает.
Vind je dat? Ты действительно так думаешь?
Dus je vindt me wel leuk en lief, То есть, ты думаешь, что я милая и приятная,
maar niet mooi!? но не красивая!?
Eh nee, sorry… dat bedoelde ik niet… Ой нет, прости… Я не это имел в виду …
En eigenlijk, als ik zo naar je kijk… И, вообще-тоо, когда я смотрю на тебя…
Je bent ook echt wel een mooi meisje. Ты действительно очень красивая девушка.
Hmm… Хмм…
Dus je vindt me lief… Значит, ты считаешь меня милой…
je vindt me leuk… ты считаешь меня приятной…
en je vindt me mooi? и ты считаешь меня красивой?
Eh ja, eigenlijk wel… Ну да, вообще-то, считаю…
Misschien moet je dan eens vragen Может, ты тогда должен меня спросить,
of ik al een vriend heb. есть ли у меня бойфренд.
Heb je een vriend? У тебя есть бойфренд?
Nee, ik heb geen vriend. Нет, у меня нет бойфренда.
Ik ben nog vrijgezel. Я все еще одна.
Ondertussen wordt het langzaam donker Тем временем постепенно темнеет
bij het bruggetje. на мостике.
‘Kijk eens naar die maan’, zegt Martin. ‘Посмотри на луну’, говорит Мартин.
Eigenlijk best romantisch. На самом деле, очень романтично.
Het liefdesverdriet van Martin duurde niet zo lang. Боль разбитого сердца Мартина длилась недолго.
Hij heeft nu iemand anders У него теперь есть кто-то другой,
om samen romantisch naar de maan te kijken. чтобы вместе любоваться луной.
Gelukkig maar! К счастью!
En hoe is het eigenlijk met Marieke en Gianluca? А что там, собственно, у Марике с Джанлукой?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Это мы увидим в следующий раз в ‘Heb je zin?’
Doei! Пока!

Hallo. Привіт.
Mijn naam is Bart de Pau, Мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’ (Як настрій?)
Dit is een herhalingsles. Це – урок-повторення.
We oefenen zinnen Ми будемо практикувати речення
met de grammatica van #dutchgrammar-1, з граматикою з #dutchgrammar-1
en de eerste 14 lessen van #dutchgrammar-2. і перших 14 уроків #dutchgrammar-2.
Xing en Martin staan nog steeds op het bruggetje Чінг і Мартін все ще стоять на містку
bij het meertje. на озері.
Martin heeft liefdesverdriet, Серце Мартіна розбите,
want… тому що…
Xing heeft Martin verteld, Чінг сказала Мартіну,
dat Marieke verliefd op Gianluca is. що Маріке закохана в Джанлуку.
Zij troost hem. Вона заспокоює його.
Ik ben zo verdrietig… Мені так сумно…
Ik wilde met Marieke naar dit bruggetje komen… Я хотів прийти з Маріке на цей міст…
om samen naar de maan te kijken, щоб разом помилуватися місяцем,
terwijl die over het water schijnt. поки він сяє над водою.
En dan wilde ik haar vertellen dat ik haar leuk vind. А потім я хотів сказати їй, що вона мені подобається.
Het is zo romantisch hier. Тут так романтично.
Kom op Martin! Та ну, Мартіне!
Marieke is echt het leukste meisje in de wereld. Маріке справді наймиліша дівчина у світі.
Dat begrijp ik Martin… Я це розумію, Мартін…
Xing, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Чінг, тобі коли-небудь розбивали серце?
Oh, ja hoor… genoeg! О, так, звичайно… достатньо!
Maar gelukkig gaat dat altijd over! Але, на щастя, це завжди минає!
Ja? Так?
Ja natuurlijk… Так, звичайно…
Als je verliefd bent, Якщо ти закоханий,
denk je dat die persoon de enige is: ти думаєш, що ця людина єдина:
de leukste, de mooiste, de liefste… найкраща, найкрасивіша, наймиліша…
Maar… echt waar, Але… справді,
je komt altijd weer iemand tegen die ook heel leuk is… ти завжди зустрічаєш когось, хто теж дуже милий…
Martin, geloof me… Мартіне, повір мені…
Er zijn nog zoveel leuke meisjes in deze wereld. У цьому світі ще так багато хороших дівчат.
Nee, dat geloof ik niet! Ні, я в це не вірю!
Andere meisjes zijn niet leuk, niet mooi en niet lief. Інші дівчата не хороші, не красиві і не милі.
‘Nou, dank je wel Martin!’ zegt Xing. ‘Ну, дякую, Мартіне!’ каже Чінг.
Oh sorry Xing… Вибач, Чінг…
Zo bedoelde ik het natuurlijk niet… Звичайно, я не це мав на увазі…
Eh… Ой…
Jij bent ook wel leuk hoor Ти теж, звичайно, дуже хороша
en ik vind het lief dat je mij troost. і я думаю, що це мило, що ти мене заспокоюєш.
Vind je dat? Ти так думаєш?
Dus je vindt me wel leuk en lief, Тож ти вважаєш мене хорошою і милою,
maar niet mooi!? але не гарною!?
Eh nee, sorry… dat bedoelde ik niet… Ні, вибач… я не це мав на увазі…
En eigenlijk, als ik zo naar je kijk… І насправді, коли я дивлюсь на тебе…
Je bent ook echt wel een mooi meisje. Ти справді дуже гарна дівчина.
Hmm… Хм…
Dus je vindt me lief… Тож ти вважаєш мене милою…
je vindt me leuk… ти вважаєш мене хорошою…
en je vindt me mooi? і ти вважаєш мене гарною?
Eh ja, eigenlijk wel… Так, насправді так…
Misschien moet je dan eens vragen Можливо, тоді тобі треба запитати мене,
of ik al een vriend heb. чи в мене вже є хлопець.
Heb je een vriend? В тебе є хлопець?
Nee, ik heb geen vriend. Ні, у мене немає хлопця.
Ik ben nog vrijgezel. Я все ще самотня.
Ondertussen wordt het langzaam donker Тим часом поволі темніє
bij het bruggetje. на містку.
‘Kijk eens naar die maan’, zegt Martin. ‘Поглянь на цей місяць’, каже Мартін.
Eigenlijk best romantisch. Дійсно доволі романтично.
Het liefdesverdriet van Martin duurde niet zo lang. Розбитим серце Мартіна було не так довго.
Hij heeft nu iemand anders Тепер у нього є хтось інший,
om samen romantisch naar de maan te kijken. щоб романтично разом милуватися місяцем.
Gelukkig maar! На щастя!
En hoe is het eigenlijk met Marieke en Gianluca? А як, власне, щодо Маріке та Джанлуки?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Ми побачимо це наступного разу в ‘Heb je zin?’
Doei! До побачення!

Hallo. Cześć.
Mijn naam is Bart de Pau, Nazywam się Bart de Pau,
online docent Nederlands. nauczyciel niderlandzkiego online.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Witam w ‘Heb je zin?’ (Czy masz ochotę?)
Dit is een herhalingsles. To jest lekcja powtórzeniowa.
We oefenen zinnen My będziemy ćwiczyć zdania
met de grammatica van #dutchgrammar-1, z użyciem gramatyki z #dutchgrammar-1,
en de eerste 14 lessen van #dutchgrammar-2. i pierwszych 14 lekcji z #dutchgrammar-2.
Xing en Martin staan nog steeds op het bruggetje Xing i Martin są wciąż na moście
bij het meertje. nad jeziorem.
Martin heeft liefdesverdriet, Martin ma złamane serce,
want… ponieważ…
Xing heeft Martin verteld, Xing powiedziała Martinowi,
dat Marieke verliefd op Gianluca is. że Marieke jest zakochana w Gianluce.
Zij troost hem. Ona wspiera go.
Ik ben zo verdrietig… Jestem taki smutny…
Ik wilde met Marieke naar dit bruggetje komen… Ja chciałem przyjść z Marieke na ten most…
om samen naar de maan te kijken, żeby razem patrzeć na księżyc,
terwijl die over het water schijnt. gdy odbija się od wody.
En dan wilde ik haar vertellen dat ik haar leuk vind. I wtedy chciałem jej powiedzieć, że ją lubię.
Het is zo romantisch hier. Tu jest tak romantycznie.
Kom op Martin! Daj spokój Martin!
Marieke is echt het leukste meisje in de wereld. Marieke jest naprawdę najfajniejszą dziewczyną na świecie.
Dat begrijp ik Martin… Rozumiem to Martin…
Xing, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Xing, czy kiedykolwiek miałaś złamane serce?
Oh, ja hoor… genoeg! Oh, pewnie, że tak… zbyt wiele razy!
Maar gelukkig gaat dat altijd over! Ale na szczęście to zawsze przechodzi!
Ja? Tak?
Ja natuurlijk… Tak, oczywiście…
Als je verliefd bent, Jeśli jesteś zakochany,
denk je dat die persoon de enige is: myślisz, że ta osoba jest tą jedyną:
de leukste, de mooiste, de liefste… najfajniejszą, najładniejszą, najkochańszą…
Maar… echt waar, Ale… naprawdę,
je komt altijd weer iemand tegen die ook heel leuk is… ty znowu możesz poznać kogoś, kto również jest bardzo fajny…
Martin, geloof me… Martin, uwierz mi…
Er zijn nog zoveel leuke meisjes in deze wereld. Jest jeszcze dużo fajnych dziewczyn na świecie.
Nee, dat geloof ik niet! Nie, nie wierzę w to!
Andere meisjes zijn niet leuk, niet mooi en niet lief. Inne dziewczyny nie są fajne, ładne ani kochane.
‘Nou, dank je wel Martin!’ zegt Xing. ‘Wiesz, dziękuję Ci bardzo Martin!’ – mówi Xing.
Oh sorry Xing… Oh przepraszam Xing…
Zo bedoelde ik het natuurlijk niet… Oczywiście nie miałem tego na myśli…
Eh… Eh…
Jij bent ook wel leuk hoor Ty też jesteś bardzo fajna
en ik vind het lief dat je mij troost. i uważam, że to miłe, że mnie pocieszasz.
Vind je dat? Tak myślisz?
Dus je vindt me wel leuk en lief, Zatem myślisz, że jestem fajna i kochana,
maar niet mooi!? ale nie piękna!?
Eh nee, sorry… dat bedoelde ik niet… Eh nie, przepraszam… nie miałem tego na myśli…
En eigenlijk, als ik zo naar je kijk… A tak właściwie, jak tak patrzę na ciebie…
Je bent ook echt wel een mooi meisje. Naprawdę jesteś ładną dziewczyną.
Hmm… Hmm…
Dus je vindt me lief… Więc myślisz, że jestem kochana…
je vindt me leuk… myślisz, że jestem fajna…
en je vindt me mooi? i myślisz, że jestem piękna?
Eh ja, eigenlijk wel… Eh tak, tak właśnie…
Misschien moet je dan eens vragen Może powinieneś mnie zapytać
of ik al een vriend heb. czy ja już mam chłopaka.
Heb je een vriend? Czy masz chłopaka?
Nee, ik heb geen vriend. Nie, nie mam chłopaka.
Ik ben nog vrijgezel. Ja jestem wciąż singielką.
Ondertussen wordt het langzaam donker W międzyczasie powoli się ściemnia
bij het bruggetje. na moście.
‘Kijk eens naar die maan’, zegt Martin. ‘Patrz na księżyc’ – mówi Martin.
Eigenlijk best romantisch. Rzeczywiście, całkiem romantycznie.
Het liefdesverdriet van Martin duurde niet zo lang. Nieszczęśliwe zakochanie u Martina nie trwało zbyt długo.
Hij heeft nu iemand anders Teraz on ma kogoś innego
om samen romantisch naar de maan te kijken. do wpatrywania się w księżyc.
Gelukkig maar! Na szczęście!
En hoe is het eigenlijk met Marieke en Gianluca? A jak to właściwie jest między Marieke i Gianlucą?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Przekonamy się o tym następnym razem w ‘Heb je zin?’
Doei! Pa!