Lesson 52 – ‘Hebben’ or ‘zijn’ in the present perfect – 2


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 with the grammar from #dutchgrammar-2
les 26 en 27 lessons 26 and 27
over het gebruik van ‘hebben’ of ‘zijn’ in het perfectum. about the use of ‘hebben’ or ‘zijn’ in the present perfect.
Het is de laatste les van de Dutch Summer School. It is the last lesson of the Dutch Summer School.
De les is begonnen. The lesson has started.
Beste mensen, we hebben 2 weken hard gestudeerd. Well everyone, we’ve studied very hard these 2 weeks.
Hebben jullie veel geleerd? Did you learn a lot?
Ja, mijn Nederlands is verbeterd. Yes, my Dutch has improved.
We hebben veel Nederlands met elkaar gepraat. And we spoke a lot of Dutch with each other.
En we zijn in het boek And in the book, we
van hoofdstuk 10 naar hoofdstuk 18 gegaan. went from chapter 10 to chapter 18.
We hebben dus 9 hoofdstukken gedaan. So we did 9 chapters.
En jij Anika? And what about you Anika?
Ja, ik heb ook veel geleerd. Yes, I learned a lot as well.
Maar niet alleen de taal. But not only the language.
Ik ben op veel interessante plekken geweest. I visited a lot of interesting places.
Ik ken nu het Nederlandse platteland een beetje beter. I know the Dutch countryside a bit better now.
En jij Pablo? And what about you Pablo?
Gisteravond was voor mij de beste avond. Yesterday evening was the best evening for me.
Ik ben naar een kroeg geweest… I went to a pub…
alleen, zonder de andere studenten. alone, without the other students.
Daar heb ik een meisje ontmoet. I met a girl there.
Een Drents boerenmeisje? A Drenthe farm girl?
Inderdaad! Indeed!
Ik heb de hele avond Nederlands met haar geoefend. I practised Dutch with her all evening.
Ik ben tot 1 uur gebleven. I stayed till 1 o’clock.
Mijn Nederlands is verbeterd… My Dutch has improved…
door jouw lessen, Marieke… maar ook door haar! because of your lessons Marieke… but also because of her!
Nou… dat klinkt erg romantisch. Well… that sounds very romantic.
Nog meer liefdesverhalen misschien? Any more love stories perhaps?
Wie van jullie heeft ook een romantische avond gehad? Which of the rest of you also had a romantic evening?
Soliman kijkt naar Gianluca, maar hij zegt niets. Soliman looks at Gianluca, but he doesn’t say anything.
En Xing? And Xing?
Ook zij zwijgt. She remains silent as well.
Beste studenten, vanavond is de laatste barbecue. Right everybody, tonight is the last barbecue.
Dat wordt erg gezellig en misschien ook wel erg laat. It will be very enjoyable and may go on very late.
Maar… morgen moeten we al vroeg vertrekken. But… tomorrow we need to leave early.
Om half 10 moeten alle huisjes leeg zijn. All the houses have to be empty at half past 9.
Zorg daarom dat je voor de barbecue So please do your packing
al je koffer hebt gemaakt. before the barbecue.
Ruim alles op en gooi je afval weg. Clean everything up and throw away the rubbish.
En als je morgen een transfer wilt, And if you need a transfer tomorrow,
van het vakantiepark naar station Beilen, from the holiday park to Beilen railway station,
boek dat dan vanmiddag bij de receptie voor 2 uur. then book that at reception this afternoon before 2 o’clock.
Ik heb het erg leuk gevonden om jullie les te geven. I really enjoyed teaching you.
Jullie Nederlands is beter geworden. Your Dutch is a lot better.
Daar hebben jullie hard voor gewerkt. You worked hard.
En jullie waren ook een hele leuke groep! And you were a very nice group!
Ik ben blij I am glad
dat jullie allemaal naar de zomerschool zijn gekomen. that you all came to the summer school.
Ik zie jullie vanavond bij de barbecue. I will see you this evening at the barbecue.
De studenten bedanken Marieke The students thank Marieke
en ze gaan hun koffers maken. and they go to pack their suitcases.
In de volgende aflevering zijn we bij de barbecue. In the next episode we’ll join the barbecue.
Ik ben wel benieuwd I am curious to hear
wat Martin en Marieke tegen elkaar gaan zeggen. what Martin and Marieke will say to each other.
Tot dan! Till then!
Doei! Bye!