Lesson 47 – Subclauses with questions words


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 13 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 13
over bijzinnen met vraagwoorden. about subclauses with question words.
De les is klaar. The lesson is finished.
Gianluca en Marieke zijn nog in het leslokaal. Gianluca and Marieke are still in the classroom.
Eh Gianluca… Uh Gianluca…
Ik begrijp nu waarom je het woordenboek leert. I understand now why you are learning the dictionary.
Maar eh… But uh…
Marieke… Marieke…
Ik weet niet goed hoe ik nu moet beginnen. I don’t know how to begin.
Maar… ik wil je graag uitnodigen. But… I would like to ask you out.
Eh… Uh…
Zal ik voor je koken? Shall I cook for you?
ehm… ja… leuk… umm… yes… nice…
Kun je me vertellen wat je lekker vindt? Can you tell me what you like?
Normaal hou ik van Hollandse kost, maar jij bent een Italiaan… Normally I love Dutch food, but you are an Italian…
en ik ben eigenlijk wel benieuwd welke pizza’s je maakt. and actually I am curious what pizzas you make.
OK, dat komt wel goed. OK, that will be fine.
Ik kan hele lekkere pizza’s maken. I can make very tasty pizzas.
Nou klinkt goed. Well that sounds good.
Wanneer? When?
Overmorgen is de laatste avond. The day after tomorrow will be the last evening.
Dan hebben we al een barbecue. We have a barbecue then.
Dus het lijkt me het beste wanneer we het morgen doen. So it seems better to me if we do it tomorrow.
Dat is goed. All right.
Gianluca zegt tegen Marieke hoe laat ze moet komen. Gianluca tells Marieke what time she should come.
Hij is erg blij met zijn afspraakje. He is very pleased about his date.
Maar ook Martin heeft plannen. But Martin also has plans.
Hij belt met Lars. He calls Lars.
Hoi Martin, weet je al wanneer je nog eens komt? Hi Martin, do you know when you are coming again?
Kom je misschien naar de barbecue van de laatste avond? Will you come to the barbecue on the last night maybe?
Eh… Uh…
Ik kom morgen. I will come tomorrow.
Weet je waarom dat beter is? Do you know why that’s better?
Marieke wil de laatste avond waarschijnlijk On the last evening, Marieke will probably want
met de studenten zijn. to be with the students.
Dus morgen is de laatste kans So tomorrow is the last chance
om samen naar het meertje te gaan. to go to the lake together.
OK. OK.
Kun je zeggen hoe laat je hier bent? Can you say what time you will be here?
Ik weet nog niet precies welke trein ik neem. I don’t know exactly which train I will catch.
Maar ik denk dat ik rond acht uur aankom. But I think I will arrive about 8 o’clock.
Kan ik bij jou op de kamer blijven slapen? Can I sleep with you in your room?
Dan neem ik mijn slaapzak mee. Then I will bring my sleeping bag.
Ja hoor dat kan. Yes of course you can.
Tot morgen! See you tomorrow!
Ai… Ow…
Martin komt naar Drenthe, Martin is coming to Drenthe,
maar Gianluca heeft een date met Marieke… but Gianluca has a date with Marieke…
We zien de volgende keer hoe dat verder gaat Next time we’ll see how the story continues
bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ in a new episode of ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!